Ovlivňuje váš vitamín C nějak ledviny?


Vitamin C je rozpustný ve vodě, takže riziko toxicity je extrémně nízké, protože vaše ledviny vylučují to, co není potřeba. Máte-li stále obavy, zvažte, zda se obrátit na svého poskytovatele zdravotní péče, který vám poskytne další tipy a pokyny.