UVJETI

trgovačko poduzeće 200 OK sro

zasnovan Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava (CZ)

Matični broj: 02416387

upisana u Trgovački registar koji se vodi na Okružni sud u Ostravi, odjeljak C, umetnuti 57849

za prodaju robe putem internetske trgovine smještene na internetskoj adresi www.nutrimedium.com

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstuUvjeti i odredbe“) Trgovačke tvrtke 200 OK sro, temeljen Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, Matični broj: 02416387, upisana u Trgovački registar koji vodi na Okružni sud u Ostravi, odjeljak C, umetnuti 57849 (u daljnjem tekstu "prodavač") Regulirani su u skladu s odredbama § 1751 stav 1 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu"Građanski zakonik") Međusobna prava i obveze ugovornih strana nastale u vezi sa ili na temelju ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu" kupoprodajni ugovor") Zaključeno između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstukupac“) Putem prodavačeve internetske trgovine. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web mjestu koje se nalazi na internetskoj adresi hr/ (u daljnjem tekstu "Web stranica"), Putem sučelja web mjesta (u daljnjem tekstu"sučelje web trgovine“).

1.2. Uvjeti poslovanja ne primjenjuju se na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje prilikom naručivanja robe u svom poslu ili u samostalnoj profesiji.

1.3. Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupajuće odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama uvjeta i odredbi.

1.4. Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.

1.5. Tekst odredbi i uvjeta prodavatelj može promijeniti ili dopuniti. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja valjanosti prethodne verzije uvjeta.

2. KORISNIČKI RAČUN

2.1. Na temelju registracije kupca izvršene na web mjestu, kupac može pristupiti njegovom korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu "korisnički račun“). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac također može naručiti robu bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

2.2. Pri registraciji na web mjestu i prilikom narudžbe robe, kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje kupac daje na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra ispravnima.

2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka koji su potrebni za pristup njegovom korisničkom računu.

2.4. Kupac nema pravo dopustiti upotrebu korisničkog računa trećim stranama.

2.5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ima svoj korisnički račun dulji od godina ne koristi, ili u slučaju da kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete poslovanja).

2.6. Kupac prihvaća da korisnički račun možda neće biti dostupan non-stop, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.

3. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOVINI

3.1. Sva prezentacija robe smještene u web sučelje trgovine informativne je prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupnji u vezi s tom robom. Odredbe članka 1732. stavka 2. Građanskog zakonika ne primjenjuju se.

3.2. Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedinačne robe i troškove povrata robe, ako se roba po svojoj prirodi ne može vratiti redovnom poštom. Navedene su cijene robe, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe vrijede sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi ugovor o kupnji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3.3. Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i dostavom robe. Podaci o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriju Češke Republike.

3.4. Da bi naručio robu, kupac ispunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži posebne informacije o:

3.4.1. naručena roba (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),

3.4.2. način plaćanja nabavne cijene robe, podaci o traženom načinu dostave naručene robe i

3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zbirnonarudžba“)

3.5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac smije provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unijeo u narudžbu, čak i s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavaču klikom na gumb "ZAVRŠITE NARUDŽBU". Podaci navedeni u redoslijedu koje prodavatelj smatra ispravnima. Odmah nakon primitka narudžbe, prodavatelj će potvrditi ovaj račun kupcu e-poštom, na e-adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-adresa kupca“).

3.6. Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi dostave), prodavatelj uvijek ima pravo tražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismenim putem ili telefonom).

3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz isporuke prihvaćanja narudžbe (akcepta), koju prodavač kupcu šalje e-poštom na e-adresu kupca.

3.8. Kupac pristaje na upotrebu sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima zbog upotrebe sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac sam, a ti se troškovi ne razlikuju od troškova kupca. osnovna stopa.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može prodavatelju platiti na sljedeće načine:

  • bezgotovinski putem platnog prometa Comgate ;
  • bezgotovinski putem platnog prometa GoPay ;

4.2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan prodavaču platiti i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije izričito navedeno, nabavna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

4.3. Prodavatelj ne zahtijeva polog ili drugu sličnu uplatu od kupca. To ne utječe na odredbe članka 4.6 Uvjeta i odredbi koje se odnose na obvezu plaćanja unaprijed kupnje robe.

4.4. U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupnja se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajnu cijenu plaća se do 2 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

4.5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti nabavnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupoprodajnu cijenu ispunjava se kada se odgovarajući iznos knjiži na račun prodavatelja.

4.6. Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da kupac ne pruži dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6), zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Odredbe članka 2119. stavka 1. Građanskog zakonika ne primjenjuju se.

4.7. Popust na cijenu robe koji prodavatelj pruža kupcu ne može se međusobno kombinirati.

4.8. Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to predviđeno općenito zakonskim propisima, prodavatelj će izdati kupcu poreznu ispravu - račun koji se odnosi na plaćanja izvršena na temelju kupoprodajnog ugovora. Prodavač Yippee obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun prodavatelj će izdati kupcu nakon plaćanja cijene robe, a u elektroničkom će se obliku poslati na elektroničku adresu kupca.

5. POVLAČENJE UGOVORA O KUPNJI

5.1. Kupac priznaje da prema odredbama članka 1837. Građanskog zakonika nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koji je izmijenjen prema željama kupca ili za njega iz ugovora o kupnji za isporuku pokvarljive robe i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora za isporuku robe u zatvorenoj ambalaži, koju je potrošač uklonio iz ambalaže i ne može je vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora za isporuku audio ili video zapisa ili originalnog pakiranja za računalni program.

5.2. Ako se ne radi o slučaju iz članka 5.1 Uvjeta ili u drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s § 1829 stav 1 Građanskog zakonika u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe, a u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, to razdoblje teče od dana primitka posljednje isporuke robe. Povlačenje ugovora o kupnji mora se poslati prodavaču u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može upotrijebiti uzorak obrasca koji je ponudio prodavatelj, a koji čini dodatak uvjetima i odredbama. Otkaz od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati na adresu prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja. eshop@nutrimedium.com.

5.3. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta, kupoprodajni ugovor otkazuje se od početka. Roba se mora vratiti prodavaču u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od ugovora prodavaču. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povezane s povratom robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti redovnom poštom.

5.4. U slučaju odustajanja od ugovora sukladno članku 5.2. Uvjeta i odredbi, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana nakon što kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, na isti način kao i prodavatelj primio od kupca. Prodavač također ima pravo vratiti izvedbu koju je kupac pružio prilikom vraćanja robe kupcu ili na neki drugi način, ako se kupac složi i kupac ne snosi dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavač nije dužan vratiti kupcu primljena sredstva prije nego što kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavaču.

5.5. Prodavatelj ima pravo jednostrano poravnati pravo na naknadu štete nanesene robi protiv prava kupca na povrat kupoprodajne cijene.

5.6. U slučajevima kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama § 1829. stavka 1. Građanskog zakonika, prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku, sve dok roba ne bude preuzeta od strane kupca. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupnju bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinski na račun koji je odredio kupac.

5.7. Ako se kupcu pruži poklon zajedno s robom, ugovor o poklonu između prodavatelja i kupca zaključuje se uz uvjet odvezivanja da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, ugovor o poklonu za takav poklon prestaje biti učinkovit i kupac je dužan vratiti dani poklon.

6. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

6.1. Ako se način prijevoza ugovori na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom prijevoza.

6.2. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavač dužan dostaviti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po isporuci.

6.3. U slučaju da je iz razloga kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe. troškovi povezani s drugim načinom isporuke.

6.4. Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju da utvrdi kršenje pakiranja koje ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5. Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj izda.

7. PRAVA IZ NEISPRAVNOG UČINKA

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima koja proizlaze iz neispravnog izvršavanja uređuju se relevantnim općenito pravnim propisima (posebno odredbama § 1914. do 1925., § 2099. do 2117. i § 2161 do 2174. Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Coll., O zaštiti potrošača, kako je izmijenjen i dopunjen).

7.2. Prodavač odgovara kupcu da na robi nema nedostataka po primitku. Prodavač je posebno odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1. roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a ako nema dogovora, ima svojstva koja je opisao prodavač ili proizvođač ili koja je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju njezina oglašavanja,

7.2.2. roba je prikladna za svrhu koju je prodavac naveo za njezinu upotrebu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

7.2.3. roba po kvaliteti ili dizajnu odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,

7.2.4. roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i

7.2.5. roba udovoljava zahtjevima zakonskih propisa.

7.3. Odredbe navedene u članku 7.2. Uvjeta i odredbi neće se primjenjivati na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, na habanje i habanje robe uzrokovane njezinom normalnom uporabom, na rabljenu robu za nedostatak koji odgovara stupnju upotrebe ili trošenja kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe.

7.4. Ako se kvar očituje u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku primitka. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavio na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka.

7.5. Kupac ostvaruje prava koja proizlaze iz neispravnog poslovanja s prodavateljem na adresi njegove poslovnice, gdje je moguće prihvaćanje reklamacije s obzirom na asortiman prodane robe, ili na sjedištu ili mjestu poslovanja.

7.6. Ostala prava i obveze strana koja se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati postupkom prigovora prodavatelja.

8. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune nabavne cijene robe.

8.2. U odnosu na kupca, prodavatelja ne obvezuju nikakvi kodeksi ponašanja u smislu odredbi § 1826. st. e) Građanskog zakonika.

8.3. Obradu reklamacija potrošača pruža prodavatelj putem elektroničke adrese eshop@nutrimedium.com. Prodavatelj će poslati podatke o rješavanju reklamacije kupca na e-adresu kupca.

8.4. Češka uprava za trgovinsku inspekciju sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, IČ: 000 20 869, internetska adresa, odgovorna je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji. http://www.coi.cz/. internetski obrazac za rješavanje sporova koji se nalazi na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ može se koristiti u rješavanju sporova između prodavatelja i kupca prema kupoprodajnom ugovoru.

8.5. Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ kontaktna je točka za Uredbu (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mrežnom rješavanju sporova za potrošače i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 / EZ (Uredba o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta).

8.6. Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju trgovačke dozvole. Licenciranje trgovine obavlja u okviru svoje nadležnosti nadležni ured za licenciranje trgovine. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. U ograničenoj mjeri, češka uprava za trgovinsku inspekciju također nadzire poštivanje zakona br. 634/1992 Coll. O zaštiti potrošača, kako je izmijenjen.

8.7. Kupac ovime preuzima rizik od promjene okolnosti u smislu članka 1765. stavka 2. Građanskog zakonika.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Zaštita osobnih podataka kupca, koji je fizička osoba, osigurana je Zakonom br. 101/2000 Coll., O zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.

9.2. Kupac pristaje na obradu sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte, telefonski broj (u daljnjem tekstu zajednički nazvani "osobni podaci“).

9.3. Kupac pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja, u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora i u svrhu održavanja korisničkog računa. Ako kupac ne odabere drugu mogućnost, pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja i u svrhu slanja podataka i poslovnih poruka kupcu. Suglasnost s cjelovitom obradom osobnih podataka prema ovom članku nije uvjet koji bi sam po sebi onemogućio sklapanje ugovora o kupnji.

9.4. Kupac potvrđuje da je svoje osobne podatke (tijekom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) dužan navesti ispravno i istinito te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti prodavatelja o bilo kakvoj promjeni u njegovi osobni podaci.

9.5. Prodavatelj može ovlastiti treću stranu za obradu osobnih podataka kupca kao obrađivača. Osim osoba koje prevoze robu, prodavatelj osobne podatke neće proslijediti trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.

9.6. Osobni podaci obrađivat će se unedogled. Osobni podaci obrađivat će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.

9.7. Kupac potvrđuje da su pruženi osobni podaci točni i da je obaviješten da je riječ o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

9.8. U slučaju da kupac vjeruje da prodavatelj ili obrađivač (članak 9.5.) Vrši obradu njegovih osobnih podataka, što je suprotno zaštiti privatnog i osobnog života kupca ili protivno zakonu, posebno ako su osobni podaci netočni u svrhu njihove obrade, mogu:

9.8.1. pitajte prodavača ili obrađivača za objašnjenje,

9.8.2. zahtijevati od prodavatelja ili obrađivača da popravi tako stvorenu situaciju.

9.9. Ako kupac zatraži podatke o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj ih je dužan dostaviti. Prodavatelj ima pravo zahtijevati razumnu naknadu za pružanje informacija prema prethodnoj rečenici, ne prelazeći troškove potrebne za pružanje informacija.

10. Slanje komercijalnih poruka i pohrana kolačića

10.1. Kupac pristaje na slanje podataka vezanih uz robu, usluge ili poslovanje Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca i nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca.

10.2. Kupac pristaje na pohranu takozvanih kolačića na svom računalu. Ako je moguće izvršiti kupnju na web mjestu i ispuniti prodavateljeve obveze prema kupoprodajnom ugovoru bez spremanja takozvanih kolačića na računalo kupca, kupac može u bilo kojem trenutku opozvati privolu iz prethodne rečenice.

11. DOSTAVA

11.1. Kupcu se može dostaviti na e-adresu kupca.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada se stranke slažu da je odnos uređen češkim zakonom. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih propisa.

12.2. Ako je bilo koja odredba Uvjeta ili odredbi nevaljana ili nedjelotvorna, nevaljana odredba zamijenit će se odredbom čije je značenje što bliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi.

12.3. Kupoprodajni ugovor, uključujući poslovne uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.

12.4. Dodatak uvjetima poslovanja uzorak je obrasca za odustajanje od ugovora o kupnji.

12.5. Kontakt podaci prodavatelja: adresa za dostavu Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, email adresa eshop@nutrimedium.com.

U Ostrava na 20.10.2020