Je li ovo reducirani glutation?


Da, Vimergy Glutation je reducirani glutation, svaka kapsula sadrži 150 mg reduciranog glutationa.