Mogu li matičnjak miješati s drugim dodacima?


Da, možete ga pomiješati s našim drugim dodacima (osim B-12 koji se uzima samostalno) i ukapati izravno u usta ili ga pomiješati s vodom ili sokom.