Je li došlo do promjene u veličini kapsule?


Uspjeli smo smanjiti veličinu naše kapsule melatonina, a da pritom, naravno, zadržimo istu snagu i sastojke u dodatku kao i uvijek. Smatramo da naši kupci općenito radije uzimaju manje kapsule jer ih je lakše progutati. Posvećeni smo uvijek ponuditi najbolje moguće proizvode, a to uključuje i poboljšanja, kao što je smanjenje veličine kapsule, kada je to moguće.