Mogu li miješati PropolisPure s drugim dodacima?


Da, možete ga miješati s našim drugim dodacima (osim B-12, koji se uzima samostalno), ukapati ga izravno u usta ili pomiješati s vodom ili sokom.