mogu li ovo uzeti nakon ili prije mojih lijekova,


Općenito preporučujemo uzimanje lijeka najmanje dva sata prije ili nakon VeganZymea. Kao i uvijek, dodatne savjete i smjernice potražite od svog liječnika koji vam je propisao lijek.