Čemu služe karbopol i natrijev hidroksid u vašem gelu za prvu pomoć i zašto ih koristite?


Upotrijebljeni karbopol odobren je za upotrebu u hrani kao sredstvo za gutanje. Također se koristi u ljekovitim sirupima za dojenčad. Prisutan je kao dio postotka ukupnog sadržaja formule, a koristi se samo za pretvaranje tekućine u konzistenciju gela za odgovarajuću i produljenu topikalnu primjenu. Natrijev hidroksid uobičajeni je sastojak koji se koristi za podešavanje pH vrijednosti proizvoda blizu pH vrijednosti kože. Male količine dodanog natrijevog hidroksida potpuno reagiraju stvarajući neutralnu pH okolinu koja je sigurna za kožu.