FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

kereskedelmi társaság 200 OK sro

alapú Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava (CZ)

azonosító szám: 02416387

címen vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve Ostrava regionális bíróság, szakasz C, betét 57849

áruk értékesítéséhez egy internetes címen található online áruházon keresztül www.nutrimedium.com

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezek a feltételek (a továbbiakban:Felhasználási feltételek„) Kereskedelmi társaságok 200 OK sroalapú Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, azonosító szám: 02416387, amelyet a nál nél Ostrava regionális bíróság, szakasz C, betét 57849 (a továbbiakban "eladó") A Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. Sz. Törvény (a továbbiakban:" 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban vannak szabályozva "Polgári törvénykönyv") A szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az adásvételi szerződés kapcsán vagy annak alapján keletkeznek (a továbbiakban:" vásárlási szerződés") Az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban:vevő“) Az eladó online áruházán keresztül. Az online áruházat az eladó üzemelteti az internetes címen található weboldalon hu/ (a továbbiakban "Weboldal"), A weboldal felületén (a továbbiakban:"webáruház felület“).

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása során árucikk megrendelésekor jár el.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek és feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁJA

2.1. A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban: "Felhasználói fiók“). Ha az áruház webes felülete lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az áruház webes felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztrációkor és árucikkek megrendelésekor a vevő köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

2.4. A vevő nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik feleknek.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő felhasználói fiókja hosszabb, mint év nem használja, vagy abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.6. -. - A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különösen az eladó hardver - és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása tekintetében, vagy. harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

3. A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖVETKEZTETÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni rendes postai úton. Az áruk felsorolása tartalmazza az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, amikor az árukat a Cseh Köztársaság területén szállítják.

3.4. Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelés űrlapját az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen az alábbiakról tartalmaz információkat:

3.4.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "behelyezi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába),

3.4.2. - az áruk vételárának megfizetésének módja, információk a megrendelt áruk szükséges szállítási módjáról és

3.4.3. a termékértékesítéssel kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen:rendelés„)

3.5. Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a vevő a megrendelésben megadott, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani az adatokat a megrendelésbe bevitt hibákat. A vevő a gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak "A RENDELÉS BEFEJEZÉSE". A sorrendben felsorolt adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az Eladó a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott vevő e-mail címére (a továbbiakban: "a vevő e-mail címe“).

3.6. A megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult a megrendelőtől további megerősítést kérni a vevőtől (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadásának (átvételének) kézbesítéséből fakad, amelyet az eladó e-mailben elküld a vevőnek a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő beleegyezik a távközlési eszközök használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem különböznek a alapkamat.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru ára és az áruk adásvételi szerződés alapján történő szállításával kapcsolatos költségek a vevő az alábbiak szerint fizethet az eladónak:

  • készpénz nélküli a fizetési rendszeren keresztül Comgate ;
  • készpénz nélküli a fizetési rendszeren keresztül GoPay ;

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem igényel kauciót vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. Cikkének az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzben történő fizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételárat 2010 - ig kell megfizetni 2 nap az adásvételi szerződés megkötésétől számítva.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

4.6. Az eladónak joga van - különösen abban az esetben, ha a vevő nem nyújt további igazolást a megrendelésről (3.6. Cikk) -, hogy az áru vevőnek történő elküldése előtt a teljes vételár megfizetését követelje. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

4.7. Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árengedményei nem vonhatók össze.

4.8. Ha ez üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások előírják, az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vevő számára az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről. Eladó Ihaj a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adóigazolványt - a számlát az eladó állítja ki a vevőnek az áru árának megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vevő elektronikus címére.

5. VISSZAVONÁS A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁSBÓL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vevő vagy az ő kívánsága szerint módosítottak, az adásvételi szerződéstől. romlandó áruk és olyan áruk szállításához, amelyeket a szállítás után visszavonhatatlanul összekevertek, zárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint a hang- vagy videofelvétel vagy a számítógépes program eredeti csomagolásának szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből.

5.2. Ha ez nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. Cikkében említett eset, vagy más olyan eset, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a 188. § (1) bekezdésének megfelelően. a Ptk. az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több részből álló szállítás, ez az időszak az utolsó szállítás kézhezvételének napjától kezdődik. áruk. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott minta nyomtatványt, amely mellékletet képez a feltételekhez. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldheti az eladó irodájának címére vagy az eladó e-mail címére. eshop@nutrimedium.com.

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

5.4. A szerződés 5.2. Pontja szerinti elállása esetén az eladó a vevőtől kapott pénzeszközöket a vevőtől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi, ugyanúgy, mint a vevő. eladó kapott a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevő részére történő visszaküldése során vagy más módon nyújtott teljesítmény visszaszolgáltatására is, ha a vevő beleegyezik, és a vevőnek nem merül fel további költsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az áruknak okozott kár megtérítésének jogát a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől is, az áru átvételéig. a vevő. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaadja a vételárat a vevőnek, a készpénzzel a vevő által kijelölt számlára.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot adnak a vevőnek, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik meg, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti. a vevő köteles ajándékot visszaadni.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1. Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles az árut átadáskor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről okokból szükséges az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. egy másik kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.

6.4. Az áru átvétele a fuvarozótól a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíti a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a küldeménybe való jogosulatlan belépést jelzik, a vevőnek nem kell a szállítmányt átvennie a szállítmánytól.

6.5. Az árufuvarozásban a felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az eladó állítja ki.

7. HIBÁS TELJESÍTMÉNY JOGAI

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925, 2099–2177. És 2161–2144. §-ai és 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelemről, módosítva).

7.2. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő az áru jellegére és reklámozásukra számított,

7.2.2. az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen típusú árukat használnak,

7.2.3. az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. Cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használata által okozott kopásra, használt árukra. a vevő használatának vagy kopásának mértékének megfelelő hiba esetén, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni.

7.5. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogokat az eladóval a telephelyének címén gyakorolja, ahol a panasz elfogadása lehetséges az eladott árukínálattal kapcsolatban, vagy a székhelyén vagy a telephelyén.

7.6. Az eladó hibás felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárása szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áruk teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áruk tulajdonjogát.

8.2. A vevő vonatkozásában az eladót semmiféle magatartási kódex nem köti az 1826. §. e) pontja.

8.3. A fogyasztói panaszok kezelését az eladó elektronikus címen keresztül biztosítja eshop@nutrimedium.com. Az eladó információkat küld a vevő panaszának rendezéséről a vevő e-mail címére.

8.4. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetes cím, felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezéséért. http://www.coi.cz/. online vitarendezési űrlap az internetes címen található http://ec.europa.eu/consumers/odr/ felhasználható az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés alapján fennálló viták rendezésére.

8.5. Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ a kapcsolattartó pont a fogyasztók online vitarendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (rendelet) módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek. a fogyasztói viták online rendezéséről).

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi engedélyeket az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi kompetenciája keretein belül. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. Sz. Törvény betartását is.

8.7. A vevő ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A természetes személy vevő személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. Sz. Törvény biztosítja.

9.2. A vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok“).

9.3. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint felhasználói fiók fenntartása céljából. Hacsak a vevő nem választ más lehetőséget, beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az információk és üzleti üzenetek vevőnek történő elküldése céljából is. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.

9.4. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és őszintén közölni, és köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót az esetleges változásokról. személyes adatait.

9.5. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy feldolgozza a vevő személyes adatait. Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik feleknek.

9.6. A személyes adatokat korlátlan ideig kezeljük. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában történik, nem automatizált módon.

9.7. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és arról tájékoztatták, hogy ez önkéntes személyes adatok megadása.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9. cikk (5) bekezdés) személyes adatainak feldolgozását végzi, ami ellentétes a vevő magán- és magánéletének védelmével vagy a törvényekkel, különösen, ha a személyes adatok feldolgozásuk céljából:

9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

9.8.2. megkövetelhetik az eladótól vagy a feldolgozótól, hogy orvosolja az így kialakult helyzetet.

9.9. Ha a vevő információt kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles megadni ezeket az információkat. Az eladónak joga van az előző mondat szerinti tájékoztatásért ésszerű fizetést követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS SÜTÉSEK TÁROLÁSA

10.1. A Vevő vállalja, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat elküldi a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2. A vevő beleegyezik az úgynevezett sütik számítógépén történő tárolásába. Ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére úgynevezett sütik tárolása nélkül, úgy a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vevőhöz eljuttatható a vevő e-mail címére.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.

12.4. Az üzleti feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállás mintapéldája.

12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, email cím eshop@nutrimedium.com.

BAN BEN Ostrava tovább 2020.10.20