Czy konieczne jest WSTRZĄSANIE lub CHŁODZENIE tego produktu?


Nie jest konieczne wstrząsanie ani chłodzenie tego produktu.