Czy mogę przyjmować witaminę C na diecie ketonowej?


Roślinna witamina C jest uważana za przyjazną dla diety ketonowej, ponieważ zawiera mniej niż jeden węglowodan (jeśli występuje) na porcję.