Sú tieto enterosolventné?


Rovnako ako tie, ktoré sa nachádzajú v Ultimate Enzymes, aj enzýmy vhodné pre vegánov (oproti živočíšnym) majú tendenciu byť aktívne v širokom rozsahu pH, čo im umožňuje prežiť vašu žalúdočnú kyselinu bez potreby akéhokoľvek enterosolventného povlaku.