Je v poriadku otvoriť kapsuly a vložiť do nich tekutinu?


Áno! Určite môžete otvoriť kapsuly a rozmiešať prášok vo vode; je to rovnako účinné ako užívanie samotných kapsúl.