Ovplyvňuje váš vitamín C nejakým spôsobom obličky?


Vitamín C je rozpustný vo vode, takže riziko toxicity je extrémne nízke, pretože vaše obličky vylúčia to, čo nie je potrebné. Ak máte stále obavy, zvážte, či sa obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poskytne ďalšie tipy a rady.