Prečo Sovereign Silver Bio-Active Silver Hydrosol niekedy chutí inak ako ostatné?


Náš strieborný produkt chutí ako voda, aj keď niekedy ľudia hlásia, že zistia slabú kovovú chuť. Táto slabá kovová chuť sa môže cítiť silnejšia, zvyčajne kvôli pH v ústach pri požití produktu. Napríklad, ak ste nedávno pili kávu, ktorá je vysoko kyslá, môžete byť náchylnejší na rozpoznanie slabej kovovej chuti.Ak Sovereign Silver niekedy chutí silnejšie (horká/kyslá/štipľavá) ako „voda so slabou kovovou chuťou“, primárnym dôvodom by pravdepodobne boli metabolické zmeny, ako sú kyslé sliny, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku zmien v strave alebo v dôsledku výberu stravy, oboje môže viesť k zmene pH vašich slín. Sekundárnym problémom by mohlo byť vylúhovanie kovov zo zubných amalgámov. K vylúhovaniu však zvyčajne dochádza až vtedy, keď sú sliny kyslé, čo poukazuje na zmenu stravovania. Zoznamy zásadotvorných potravín môžete ľahko nájsť na internete.Organoleptické testy (chuť a vôňa) sú súčasťou našich parametrov uvoľňovania šarží. Náš produkt sa vyrába rovnakým presným spôsobom s rovnakými presnými komponentmi, zakaždým a nikdy sme nevydali „zlú“ šaržu.