Na čo sa karbopol a hydroxid sodný používajú vo vašom géli prvej pomoci a prečo ich používate?


Použitý karbopol je schválený na použitie v potravinách ako požívatina. Používa sa aj v liečivých sirupoch pre dojčatá. Je prítomný ako zlomok percenta z celkového obsahu prípravku, používa sa len na začlenenie tekutiny do gélovej konzistencie na vhodnú a predĺženú topickú aplikáciu. Hydroxid sodný je bežnou zložkou používanou na úpravu pH produktu blízko pH pokožky. Malé množstvá pridaného hydroxidu sodného úplne reagujú a vytvárajú prostredie s neutrálnym pH, ktoré je bezpečné pre pokožku.