Vezmite prosím na vedomie kontraindikácie


Nepoužívajte tento výrobok, ak ste alergický alebo precitlivený na topoľové alebo včelie produkty. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak ste tehotná, dojčíte, užívate nejaké lieky alebo máte akýkoľvek zdravotný problém. Okamžite prerušte používanie a poraďte sa so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytne nežiaduca reakcia na tento produkt.