TERMENI ȘI CONDIȚII

societate comercială 200 OK sro

bazat Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava (CZ)

numar de identificare: 02416387

înregistrat în Registrul Comercial ținut la Tribunalul Regional din Ostrava, secțiune C, introduce 57849

pentru vânzarea de bunuri printr-un magazin online situat la o adresă de internet www.nutrimedium.com

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Acești termeni și condiții (în continuareTermeni și condiții„) Societăți comerciale 200 OK sro, bazat Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, numar de identificare: 02416387, înscris în Registrul Comerțului ținut de la Tribunalul Regional din Ostrava, secțiune C, introduce 57849 (în continuare "vânzător") Sunt reglementate în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul 1 din Legea nr. 89/2012 Col., Codul civil (denumit în continuare"Cod Civil") Drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care apar în legătură sau în baza contractului de cumpărare (denumit în continuare" contract de achiziție") Încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (în continuarecumpărător„) Prin magazinul online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe un site web situat la adresa internetului ro/ (în continuare "Site-ul web"), Prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare"interfața magazinului web„).

1.2. Condițiile comerciale nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cursul afacerii lor sau în cadrul profesiei lor independente.

1.3. Dispozițiile care se abat de la condițiile comerciale pot fi convenite în contractul de cumpărare. Prevederile abateri din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.

1.4. Prevederile condițiilor de afaceri fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. CONT UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumite în continuare „contul utilizatorului„). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda mărfuri fără înregistrare direct de pe interfața web a magazinului.

2.2. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și cu adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul are contul său de utilizator mai mult de an nu folosește sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3. ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE ACHIZIȚIE

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile articolului 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul returnării bunurilor, dacă bunurile nu pot fi, prin natura lor, returnate prin poștă obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt enumerate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda mărfuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt „inserate” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații despre metoda necesară de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații despre costurile asociate cu furnizarea de bunuri (în continuare colectiv)Ordin„)

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul este autorizat să verifice și să schimbe datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe buton "FINALIZAȚI COMANDA". Datele enumerate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire către Cumpărător prin e-mail, la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului„).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul este întotdeauna îndreptățit să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător apare din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate de cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de Rata de baza.

4. PREȚUL MARFURILOR ȘI TERMENII DE PLATĂ

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:

  • fără numerar prin sistemul de plăți Comgate ;
  • fără numerar prin sistemul de plăți GoPay ;

4.2. Odată cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării bunurilor.

4.3. Vânzătorul nu necesită un depozit sau altă plată similară de la cumpărător. Acest lucru nu afectează prevederile articolului 4.6 din Termeni și condiții referitoare la obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plăților fără numerar, prețul de achiziție este plătibil de către 2 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu furnizează o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite bunurile cumpărătorului. Dispozițiile articolului 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă se stipulează astfel prin reglementări legale în general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate pe baza contractului de cumpărare. Vânzător Yippee plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfii și va fi trimisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

5. RETRAGEREA DIN ACORDUL DE ACHIZIȚIE

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru acesta, din contractul de cumpărare. pentru livrarea de bunuri perisabile și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea bunurilor într-un pachet sigilat, pe care consumatorul l-a scos din ambalaj și nu poate fi returnat din motive igienice, și din contractul de cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau ambalaje originale ale programului de computer.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 din Termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 1829 alineatul 1 din Codul civil în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor și în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, această perioadă începe de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în fraza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul eșantion furnizat de vânzător, care formează o anexă la termenii și condițiile. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de cumpărător la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului. eshop@nutrimedium.com.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea contractului către vânzător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii sale prin poștă obișnuită.

5.4. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca și vânzătorul primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna performanța oferită de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau altfel, dacă cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite cumpărătorului înainte ca acesta să returneze marfa sau să demonstreze că a trimis marfa vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul să compună unilateral dreptul la despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva dreptului cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul 1 din Codul civil, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția de dezlegare a faptului că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou încetează să fie efectiv și cumpărătorul este obligat să se întoarcă cu un cadou.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA DE MARFURI

6.1. Dacă modalitatea de transport este contractată pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2. Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. În cazul în care, din motive cumpărătorului, este necesar să livreze mărfurile în mod repetat sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, anunțați imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi guvernate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7. DREPTURI DE LA PERFORMANȚA DEFECTĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante în general obligatorii (în special dispozițiile din § 1914-1925, § 2099-2117 și § 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul îi răspunde cumpărătorului că bunurile nu prezintă defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. mărfurile au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau pe care cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura mărfurilor și pe baza publicității acestora,

7.2.2. mărfurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care se folosesc de obicei mărfuri de acest gen,

7.2.3. mărfurile corespund calității sau proiectului cu eșantionul sau modelul contractat, dacă calitatea sau designul a fost determinat în funcție de eșantionul sau modelul contractat,

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

7.2.5. mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzate de utilizarea sa normală, la bunurile uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a cumpărătorului sau dacă rezultă din natura bunurilor.

7.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate a fi defecte la momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite dreptul la un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Cumpărătorul își exercită drepturile care rezultă din executarea defectuoasă cu vânzătorul la adresa unității sale, unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității.

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de plângere a vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata întregului preț de achiziție al bunurilor.

8.2. În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. e) din Codul civil.

8.3. Gestionarea reclamațiilor consumatorilor este asigurată de vânzător printr-o adresă electronică eshop@nutrimedium.com. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4. Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adresa de internet, este responsabilă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare. http://www.coi.cz/. formular online de soluționare a litigiilor aflat la adresa internetului http://ec.europa.eu/consumers/odr/ poate fi utilizat în soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de cumpărare.

8.5. Centrul European pentru Consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ este punctul de contact pentru Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor pentru consumatori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor de consum).

8.6. Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Licențierea comercială este efectuată în cadrul competenței sale de către biroul de licențe comerciale relevant. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Într-o măsură limitată, autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, de asemenea, respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

8.7. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul 2 din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1. Protecția datelor cu caracter personal a cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa rezidențială, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumit în continuare „date personale„).

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de cumpărare și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul trimiterii de informații și mesaje comerciale către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea completă a datelor cu caracter personal conform acestui articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să își precizeze corect și cu adevărat datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la efectuarea comenzilor de pe interfața web a magazinului) și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârziere nejustificată cu privire la orice modificare a datele sale personale.

9.5. Vânzătorul poate autoriza o terță parte să proceseze datele personale ale cumpărătorului ca procesator. În afară de persoanele care transportă mărfurile, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele personale vor fi prelucrate pe termen nelimitat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic într-o manieră automată sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

9.7. Cumpărătorul confirmă faptul că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesatorul (articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale personale, ceea ce este contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în scopul prelucrării lor, poate:

9.8.1. cereți vânzătorului sau procesatorului o explicație,

9.8.2. solicită vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată.

9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații conform frazei anterioare, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea de informații.

10. TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE ȘI DEPOZITAREA COOKIURILOR

10.1. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și este de asemenea de acord cu trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa electronică a Cumpărătorului.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să efectuați o achiziție pe site-ul web și să îndepliniți obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul conform frazei anterioare.

11. LIVRARE

11.1. Poate fi livrat cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

12.2. Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită de o prevedere a cărei semnificație este cât mai apropiată de prevederea invalidă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4. Anexa la condițiile comerciale este un model de formular pentru retragerea din contractul de cumpărare.

12.5. Date de contact ale vânzătorului: adresa de livrare Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava, adresa de email eshop@nutrimedium.com.

ÎN Ostrava pe 20/10/2020